Starck & Partner AB förvärvar New Career AB

10 augusti, 2017

Starck & Partner AB, ett av Sveriges ledande HR-konsultbolag inom omställning/karriärväxling och utveckling av individ och organisation, har förvärvat New Career and Lifecoaching i Göteborg AB. Genom förvärvet stärker Starck & Partner sin närvaro i västra Sverige.

New Career är en av Sveriges pionjärer inom omställning/karriärväxling och har jobbat med detta sedan 1993. Förutom karriärväxling arbetar även New Career med ledar- och organisationsutveckling. Företaget har en stark kundbas i västra Sverige och har avtal med flera av de största organisationerna i Västra Götaland.

– Våra tjänsteutbud ligger mycket nära varandra. Starck och Partner har en stark plattform i Stockholm och New Career har en stark plattform i Göteborg. Tillsammans skapar vi nu en organisation som bättre kan serva våra respektive nationella kunder, säger Jonas Carlberg VD på Starck & Partner. New Career kompletterar också Starck & Partners tjänsteutbud med att bland annat erbjuda lösningar inom strategisk karriärutveckling.

Jonas Carlberg VD Starck & Partner AB Tel: 070 – 375 76 96 E-post:jonas.carlberg@starckpartner.se

Gunilla Eriksson Novotny fd VD New Career and Lifecoaching i Göteborg AB Tel: 070-913 62 94 E-post: gunilla@newcareer.se