Karriärplanering

För den som står inför en förändring i sitt yrkesliv och saknar beslutsunderlag samt handlingsplan. 

Programmet är mycket aktivt, praktiskt och har ett högt tempo. New Career har utvecklat egen modell, metodik och verktyg. Under karriärrådgivarens handledning skapar deltagaren sin handlingsplan och planerar för sin vidare utveckling. Processen är strukturerad och deltagaren får tid att undersöka, diskutera och reflektera nya insikter om sig själv och sina framtida vägar i yrkeslivet. Hemuppgifter ingår. Programmet kan också genomföras i grupper. Vår metodik utgår alltid från deltagarens unika individuella förutsättningar och vårt engagemang är lika stort varje gång!

Innehåll

  • Inventering av erfarenheter, kompetenser och drivkrafter.
  • Vägledning i egenkarriär- och kompetensutveckling.
  • Rådgivning i alternativa utvecklingsmöjligheter i och utanför organisationen.
  • Förberedelser inför nästa steg i yrkeslivet genom utarbetandet av ett beslutsunderlag och en handlingsplan.
  • Rådgivning inför utvecklingssamtal och/eller anställningsintervju.

Resultat

  • Ökad självkänsla, motivation och initiativförmåga.
  • Förnyad självinsikt.
  • Förbättrad förmåga att marknadsföra sig själv både inom och utanför organisationen.

 

Palorial seminarium_20120301_del2_Gunilla Eriksson_New Career from Niklas Angmyr on Vimeo.

Kontakta oss