Rekrytering

 

Vi hittar människor som delar företagets värderingar, personer som tycker det ska bli kul att jobba där. För att lyckas analyserar vi företagskulturen. Hur är stämningen i företaget? Hur är ledarskapet?  Visioner och mål? 

Processen

Det första vi gör när vi fått ett uppdrag är att gå ut till företaget och göra en förstudie, träffa medarbetare och göra research.

I steg två, upprättar vi en kravprofil som inte bara ser till den formella kompetensen hos den vi ska rekrytera utan även till teamet personen ska jobba med. 

Sen söker vi i vår kandidatbas och i vårt stora nätverk, med ambitiösa och skickliga kandidater. Träffar och djupintervjuar ett urval av dem, och säkerställer att de matchar kravprofil och personlighet.

Vi presenterar tre till fyra kandidater för kunden.

Självklart tar alltid referenser och vi kan även genomföra personlighetsbedömningar om kunden så önskar.

Kontakta oss