Outplacement program

Målsättningen med programmet är att så snabbt som möjligt hjälpa människor tillbaka till en befattning som stämmer med de individuella förutsättningarna och önskemålen. Ledningen får hjälp att och avlastning i att ta ansvar för sina anställda. New Career har utvecklat egen modell, metodik och verktyg.

  • Förbättrad förmåga att marknadsföra sig själv inför nya potentiella arbetsgivare.
  • Hjälp med förberedelser inför anställningsintervju.
  • Hjälp med sammanställning av ett säljande CV och ansökningshandlingar.
  • Stöd att ta ansvar för sin egen karriär- och kompetensutveckling.

Deltagaren får...

  • Stöd och hjälp att hantera de känslor som ofta uppstår i samband med förändringar i yrkeslivet.
  • Förutsättningar att effektivt använda tiden på vägen till nytt arbete.
  • Kraft till egen aktivitet, istället för att invänta på att någon annan löser problemet.
  • Ökat själförtroende och självinsikt genom en extensiv inventering av drivkrafter, kompetenser och erfarenheter.
  • Stimulans att hitta alternativa utvecklingsvägar och yrkesroller.
  • Nytt fokus på framtiden genom utarbetandet av en individuell handlingsplan.

Programmet

Programmet är mycket aktivt, praktiskt och har ett högt tempo. Processen är strukturerad och deltagaren får tid att fundera, reflektera, undersöka, och diskutera nya insikter om sig själv och sina framtida vägar i yrkeslivet. Deltagaren skapar själv sin handlingsplan och planerar sin vidare utveckling med stöd av karriärrådgivaren. Programmets längd är 3-8 månader, beroende på behov och önskemål.
Vi erbjuder skräddarsydda stödprogram som hjälper både de anställda och ledningen att hantera övergången på ett tillfredsställande sätt.

Kontakta oss