Executive coaching
- för ledare och entreprenörer                                                  

  • Du vill ha balans
  • Du vill växa
  • Du vill mer
  • Du vill ha det lättare

Färre problem

Det som är problem för en person kan vara en utmaning och en möjlighet för en annan. En coach hjälper dig att vara mer proaktiv, söka ett bredare perspektiv och därmed vända problem till möjligheter.

Lära mer

Vi lär oss av erfarenheter eller mer exakt, när vi har tid att reflektera över våra erfarenheter. En coach hjälper/ger dig tid för reflexion så att du kan omdefiniera dina erfarenheter till kunskap och vishet.
New Career har utvecklat egen modell, metodik och verktyg.

Fokusera på det som är viktigt

En coach hjälper dig upprätthålla det stora, breda perspektivet på livet och affärerna.

Bättre beslut

Med bredare perspektiv följer möjligheten till bättre beslut. En coach utmanar dina föreställningar om sakernas tillstånd, att täna större, söka efter alternativ.

Smartare mål

Mål ger riktning, fokus och energi. En coach hjälper dig att sätta mål som är verkligt viktiga för dig, mål som hjälper och inte hindrar dig i livet och arbetet. Du får också hjälp att hålla dig till dem när du väl har satt dem. 

Kontakta oss