Certifierad Karriärrådgivare
- enligt New Career metoden 

New Career är medlemmar i Association of Career Profssionals International och utbildningen är grundad i Worklife Foundations School for Counsellors, Australien.  

Utbildningen vänder sig till organisationer som vill erbjuda intern karriärrådgivning till sina medarbetare och även för personer som redan arbetar inom området och behöver ny kompetens och inspiration. Utbildningen ger dig en gedigen grund för karriärrådgivning i form av modeller, struktur, verktyg och tekniker som är viktiga för att bli en bra och säker karriärrådgivare. Efter utbildningen kommer du att:

  • Känna till yrkeslivstendenser ur ett individ-, samhälls- och organisationsperspektiv
  • Inspireras till fortsatt utveckling och lärande inom området
  • Ha kunskap om och metoder för att skapa ett forum, både fysiskt och virtuellt, som stödjer medarbetarens vilja att förverkliga sina utvecklingsmöjligheter internt

Programmets mål

Deltagaren skall efter utbildningen självständigt

  • Kunna genomföra kvalificerad och professionell karriärrådgivning på individnivå
  • Ha övergripande kunskap om olika vägledningsteorier och modeller
  • Kunna hantera flera olika självinventeringsverktyg och kunna individanpassa dem 

Upplägg

Utbildningen omfattar fem dagar och är både aktiv och interaktiv. I programmet varvas teori och praktik, individuellt arbete med par- och gruppövningar samt ett projektarbete som redovisas under sista dagen. genom den välbeprövade metodiken och modellen skapas en gedigen karriärplanering enligt © NewCareer modellen.

Kontakta oss