Coaching som ledarstil

Målgrupp: ledare/chefer/HR-ansvariga

 Programmet utvecklar Dig som ledare i att

 • Effektivt leda dina grupper mot lönsamhet och trivsel
 • Utveckla medarbetarnas arbetssätt genom aktiv coaching
 • Stötta och motivera dina medarbetare och samtidigt ställa krav
 • Skapa utrymme för att göra rätt saker (time management)
 • Hantera och prioritera dina viktigaste arbetsuppgifter

Nytta för Dig, medarbetare och organisationen

 • Effektivare och mognare ledarskap
 • Snabbare karriär- och kompetensutveckling inom organisationen
 • Utvecklingskultur som främjar verksamhetsresultat

Arbetsform: Teoretiska avsnitt varvas med gruppdiskussioner och övningar som relaterade till deltagarnas aktuella verksamheter. Antal deltagare: max 10(Programmet kan även genomföras individuellt)Omfattning: 2 dagar eller 2 + 1 dag, med mellanliggande hemuppgifter. Möjlighet till flexibelt upplägg samt individuell coaching.

Vår metod ger Dig

 • Grundläggande kunskaper om coachingens användbarhet i ledarskapet
 • Modeller och verktyg för coaching av individer och grupper
 • Färdigheter i metodens tillämplighet i Ditt dagliga arbete

Kontakta oss