Christina Sjöstrand

Stockholm

Christina Sjostrand.jpgKarriärrådgivare och coach med 20 års erfarenhet av att utveckla organisationer och individer, både som konsult i eget bolag och som HR-chef. Flera års erfarenhet som VD och har genom åren verkat inom olika branscher, bl.a. media, bank/finans, it/telekom, utbildning, konsult, kommun och intresseorganisation.

Är certifierad axiopersonolog och arbetar med utveckling utifrån olika individers tanke- och värderingsmönster.

 

konsult@newcareer.se

+46 (0)  31 139370

www.chrisea.se