Rekrytering

New Career är specialiserade på rekrytering och interimslösningar inom marknad och kommunkation, online, försäljning och HR.

Vi bidrar till att skapa organisationer där framgångsrika människor vill arbeta, därför analyserar vi både kompetens och personlighet hos den som söker, likväl som kravprofil och kulturella faktorer på arbetsplatsen.